Aktuality 

25.06.2018
Nové kurzy od září 2018
Nové kurzy začínají 3.9.2018. Prosíme Vás zarezervujte si včas své lekce. více >>

18.06.2018
Prázdninový provoz
Prázninový provoz začíná od 25.6.2018, bazén bude po dobu prázdnin uzavřen. více >>

02.08.2017
Nové kurzy od září 2017
Nové kurzy od září 2017 je možné již rezervovat. Začíníme 4.9.2017, TĚŠÍME SE NA VÁS plaváčci :-) více >>

REZERVACE na tel.: 737 163 000 

Návštěvní řád

Provoz pondělí-čtvrtek 8.30-17.00, pátek 8.30-13.00

Provozní zásady:

 • Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o průběhu lekcí, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a o způsobu čerpání náhradních lekcí. Zavazují se respektovat provozní řád a dodržovat zásady pro vedení kurzů.

Základní pokyny:

 • Pro zařazení do kurzu je nutné odevzdat vyplněnou „přihlášku“ spolu s vyjádřením ošetřujícího pediatra, nutné je pozorné přečtení „provozního řádu studia“.
 • Podepsanou přihlášku spolu s vyjádřením pediatra je nutné odevzdat před zahájením kurzu.
 • Na lekce noste se sebou : plavky pro sebe i dítě ( pro miminka jednorázové plavečkové plínky), osušku , vhodnou domácí obuv na přezutí. Na lekce choďte, prosím, s dostatečným předstihem cca 15 min před zahájením lekce. Během lekce respektujte pokyny instruktorky.
 • V prostoru šatny, sprchy a bazénku je zákaz pohybu bez vhodného obutí.
 • Před vstupem do bazénku umyjte sebe i Vaše dítko bez plavek. Po použití sprch je nutno osušit se a v suchých plavkách vstupovat do bazénu.
 • Do prostor šaten nevstupujte v mokrých plavkách.
 • Odličte se a dlouhé vlasy svažte do ohonu ( koupací čepice je nutností při potápění se společně s dítětem).
 • Do prostor sprch, bazénu a sauny je zákaz nosit předměty ze skla a veškeré jídlo.
 • Vaše věci ukládejte pouze do uzamykatelných skříněk. Na lekce nedoporučujeme nosit žádné cenné věci.
 • Nikdy nenechávejte, prosím, své děti bez dozoru! Za dítě si ve všech prostorách Aqua studia ORCA ručí rodič!!!

Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí:

 • V ceně kurzu je zahrnuto čerpání max. 3 náhradních řádně omluvených lekcí.
 • Omluvit lekci se je možné do 20. hodiny dne předcházejícího pomocí on-line nahradového systému na internetu nebo ve výjimečných případech telefonicky nebo zasláním SMS na tel. číslo 737 163 000.
 • Není vyžadováno potvrzení lékaře apod. - stačí pouze sdělení o neúčasti na lekci.
 • Náhradní lekce je možné absolvovat průběžně, ale nejpozději do jednoho týdne po ukončení kurzu!
 • V případě dalšího navazujícího kurzu se tento o nevyčerpané náhrady neprodlužuje.
 • Čerpání náhradní lekce je možné naplánovat pomocí on-line náhradovém systému, výjimečně telefonicky.
 • Odmítnete-li 2x nabízený termín náhradní lekce, nárok na ni zaniká.
 • Za neúčast na dohodnuté náhradní lekci se další náhrada neposkytuje.
 • Úhradu kurzovného provádějte, prosím, vždy minimálně týden před započetím kurzu.
 • Kurzovné je po absolvování první lekce nevratné.
 • V případě dvou neomluvených absencí na lekci může být účastník vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

V Teplicích, dne 1.9. 2009

Ke stažení:

Návštěvní řád [39Kb;PDF]
Provozní řád [35Kb;PDF]

Fanda včelař
Propolisová mast na ekzémy