Aktuality 

25.06.2018
Nové kurzy od září 2018
Nové kurzy začínají 3.9.2018. Prosíme Vás zarezervujte si včas své lekce. více >>

18.06.2018
Prázdninový provoz
Prázninový provoz začíná od 25.6.2018, bazén bude po dobu prázdnin uzavřen. více >>

02.08.2017
Nové kurzy od září 2017
Nové kurzy od září 2017 je možné již rezervovat. Začíníme 4.9.2017, TĚŠÍME SE NA VÁS plaváčci :-) více >>

REZERVACE na tel.: 737 163 000 

Význam plavání

Kdy a jak začít „plavat“

Čím dříve tím lépe…, ale raději později než vůbec!

Umět plavat, ve smyslu zvládnutí vodního prostředí, je velmi důležitá a užitečná dovednost, kterou svému děťátku můžete dopřát a tím v něm vypěstovat lásku k vodě již od jeho velmi raného věku.

Ovšem bez vlastního přesvědčení vám plavání s dětmi nebude k užitku. Plavání není žádnou prestižní či moderní záležitostí, která vás zařadí někam výš na žebříčku společenských hodnot - je to prostor pro vás a vaše dítě.

Průběh „plavání“ kojenců

Příjemný pocit z vody si děti přinášejí na svět už z prenatálního věku, kdy žily 9 měsíců v bříšku maminky. Proto je pobyt ve vodě pro většinu dětí příjemný. Pohyby, které kojenec ve vodě provádí, připomínají plavání, ale jsou jen spontánní, protože kojenci chybí motorické schopnosti.

U plavání se vychází z pohybového vývoje. Začíná se v poloze na zádech, tato poloha je pro dítě nejpřirozenější. Po zvládnutí prvního vzpřímení přecházíme do polohy na bříško.

Lekce provází slovní a pohybové hříčky, hry, říkanky, písničky, různé vodní hračky a speciální plavecké pomůcky pro děti.

Potápět se plaváčci učí pomocí takzvané abecedy potápění, kdy se postupně během několika lekcí a domácího „tréninku“ učí, na základě vyslovení signálu po kterém následuje přelití děťátka vodou, zadržet dech. Teprve po bezpečném zvládnutí zadržení dechu, se může dítě směle potopit.

Samotné potápění je pro oko dospělého pozorovatele velmi atraktivní, nicméně by nemělo být prvořadým cílem »výuky« . Děti by se rozhodně neměly do potápění nutit - plačící dítko pod vodu nepatří!

Význam plavání

  • ovlivňuje srdečně - cévní systém
  • zvyšuje vitální kapacitu plic
  • zlepšuje střevní peristaltiku
  • podporuje chuť k jídlu
  • otužování
  • podporuje správný psychomotorický vývoj
  • pohyb ve vodě napomáhá k odstranění různých vrozených nedostatků a vad
  • posílení spánkového režimu
  • jedna z mála pohybových aktivit pro děti do jednoho roku
  • prohlubování citových vazeb mezi rodiči a dítětem

Dítko se přirozenou cestou naučí mnoho nových věcí. Pohyb ve vodě má mimo jiné také blahodárný vliv na jeho psychomotorický vývoj. Maminky brzo zjistí, že jejich malí „nespavci“ se příjemně unaví a „nejedlíci“ zdravě vyhladoví. Děti si mohou velmi intenzivně vychutnávat blízkost a zájem rodičů.

Důležité při plavání s kojenci je výchova k aktivnímu pohybu, která učí dítě pociťovat tělesný pohyb příjemnou formou.

Plaváním, cvičením a otužováním, dítě získává nejen z hlediska zdravotního, ale i výchovného. Rozvíjí se u něho vůle a vytrvalost, komunikační schopnosti a orientace v kolektivu.

Děti dříve poznají vliv vody, získají pro ni cit. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a dobře plavat.

A v neposlední řadě prevence před utonutím!

Kdy a jak s plaváním začít?

Především - plaváním kojenců a batolat se rozumí činnost dětí ve věku od narození do asi tří let. Skutečná výuka plaveckých stylů může být u většiny dětí prováděna až po čtvrtém roce, kdy je dítě schopno rozumově přijmout koordinaci pohybu nohou a rukou. Do té doby jde především o získání základních návyků dítěte na vodu. Děti jsou schopny se plně adaptovat na vodní prostředí, naučit se orientovat pod vodou a zvládnout základní prvky plaveckých dovedností (splývání, odraz, skok).

V batolecím věku pak začíná nácvik základních „sebezáchranných“ prvků (vykopání po pádu do vody na hladinu, zachycení se po pádu okraje bazénů apod.), vše se děje samozřejmě formou hry.

Fanda včelař
Propolisová mast na ekzémy